X

โตไม่หยุด! ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100% สะสมทะลุ 53,087 คัน

Last updated: 20 ส.ค. 2566  |  377 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โตไม่หยุด! ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100%  สะสมทะลุ 53,087 คัน

ยอดจดทะเบียนสะสมรถยนต์ไฟฟ้า 100% โตเกินคาด ล่าสุดขยับไปแตะ 53,087 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 272.41% รถ BEV ป้ายแดงจดทะเบียนใหม่ มี.ค. 2566 รวม  8,809 คัน เพิ่มจาก มี.ค. ปีที่แล้ว 527.87% ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน มี.ค. 2566 สูงถึง 6,205 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2565 ถึง 878.70% มีสัดส่วน 9.1% ของยอดจดทะเบียนทั้งหมด

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมีนาคม 2566 ดังต่อไปนี้

การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2566 มีทั้งสิ้น 179,848 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 4.16 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 8.60 เพิ่มขึ้นจากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.34 และผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.59 จากการได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 507,787 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 5.77 จากตัวเลขการผลิตรถยนต์ไตรมาสแรกของปีนี้ ทำให้มั่นใจว่าน่าจะผลิตได้ตามเป้า 1,950,000 คัน แต่ต้องติดตามปัจจัยลบใหม่เรื่องวิกฤติธนาคารว่าจะเพิ่มขึ้นและทำให้อำนาจซื้อของประเทศคู่ค้าลดลงหรือไม่

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2566 ผลิตได้ 63,840 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 29.41 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 มีจำนวน 179,504 คัน เท่ากับร้อยละ 35.35 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 31.54

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2566 ผลิตได้ทั้งหมด 112,970 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 5.79 และตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 ผลิตได้ทั้งสิ้น 320,234 คัน เท่ากับร้อยละ 63.06 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 4 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 56,922 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 35.61
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 215,073 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 5.15
• รถกระบะ PPV 48,239 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 18.68


ส่วนยอดการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงนั้น ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV ในเดือนมีนาคม 2566 มียอดจดทะเบียนใหม่ จำนวน 8,809 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมปีที่แล้วร้อยละ 527.87 โดยแบ่งเป็น
• รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 6,222 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 864.65
o รถยนต์นั่งจำนวน 6,205 คัน
o รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 14 คัน
o รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 2 คัน
o รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 1 คัน
• รถกระบะ รถแวน มีทั้งสิ้น 4 คัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน
• รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 31 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 933.33
o รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 28 คัน
o รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 3 คัน
• รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 2,263 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 204.58
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 2,263 คัน
• รถโดยสารมีทั้งสิ้น 250 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 1,983.33
• รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 39 คัน ซึ่งเดือนมีนาคม 2565 ไม่มีการจดทะเบียน

ด้านยอดสะสมขอวงการจดทะเบียนนั้น เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 21,052 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคมปีที่แล้วร้อยละ 624.93 โดยแบ่งเป็น
• รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 14,625 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 1,070.94
o รถยนต์นั่งจำนวน 14,537 คัน
o รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 84 คัน
o รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 2 คัน
o รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 2 คัน
• รถกระบะ รถแวน มีทั้งสิ้น 35 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 1,650
• รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 90 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 143.24
o รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 84 คัน
o รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 6 คัน
• รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 5,648 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 253.66
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 5,647 คัน
o รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 1 คัน
• รถโดยสารมีทั้งสิ้น 610 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 3,110.53
• รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 44 คัน ซึ่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ไม่มีการจดทะเบียน

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV เดือนมีนาคม 2566
เดือนมีนาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 8,828 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมปีที่แล้วร้อยละ 20.87 โดยแบ่งเป็น
• รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 8,766 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 20.79
o รถยนต์นั่งจำนวน 8,758 คัน
o รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 2 คัน
o รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 6 คัน
• รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 62 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 31.91
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 62 คัน

เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 24,436 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคมปีที่แล้วร้อยละ 43.56 โดยแบ่งเป็น
• รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 24,254 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 43.28
o รถยนต์นั่งจำนวน 24,225 คัน
o รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 11 คัน
o รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 3 คัน
o รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 15 คัน
• รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 182 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 93.62
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 182 คัน

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV เดือนมีนาคม 2566
เดือนมีนาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 1,178 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคมปีที่แล้วร้อยละ 8.68 โดยแบ่งเป็น
• รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 1,178 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 8.68
o รถยนต์นั่งจำนวน 1,178 คัน
เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 3,388 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคมปีที่แล้วร้อยละ 14.11 โดยแบ่งเป็น
• รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 3,388 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ร้อยละ 14.11
o รถยนต์นั่งจำนวน 3,388 คันยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท BEV ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท BEV มีจำนวนทั้งสิ้น 53,087 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 272.41 โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้
• รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 28,349 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 430.28
o รถยนต์นั่งมีจำนวน 28,070 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 436.81
o รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนมีจำนวน 239 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 106.03
o รถยนต์บริการธุรกิจมีจำนวน 11 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 1,000
o รถยนต์บริการทัศนาจรมีจำนวน 6 คัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน
o รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวน 23 ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน
• รถกระบะและรถแวนมีจำนวน 108 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 208.57
• รถยนต์ 3 ล้อมีจำนวนทั้งสิ้น 586 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 95.33
o รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลมีจำนวน 67 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 91.43
o รถยนต์รับจ้างสามล้อมีจำนวน 519 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 95.85
• รถจักรยานยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 22,152 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 166.35
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวน 22,081 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 167.81
o รถจักรยานยนต์สาธารณะมีจำนวน 71 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 1.39
• อื่นๆ
o รถโดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 1,822 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 608.95
o รถบรรทุกมีจำนวนทั้งสิ้น 30 คัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท HEV ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท HEV มีจำนวนทั้งสิ้น 283,885 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 33.01 โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้
• รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 274,785 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 34.21
o รถยนต์นั่งมีจำนวน 274,141 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 34.33
o รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารฯ มีจำนวน 478 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 15.25
o รถยนต์บริการธุรกิจ มีจำนวน 31 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 24
o รถยนต์บริการทัศนาจร มีจำนวน 96 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 31.15
o รถยนต์บริการให้เช่า มีจำนวน 3 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 50
o รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวน 36 ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ยังไม่มีการจดทะเบียน
• รถกระบะและรถแวนมีจำนวน 1 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2565
• รถจักรยานยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 9,096 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 4.73
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวน 9,096 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 4.73
• อื่นๆ
o รถโดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 2 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 100
o รถบรรทุกมีจำนวนทั้งสิน 1 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2565

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV มีจำนวนทั้งสิ้น 45,763 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 34.19 โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้
• รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 45,763 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 34.19
o รถยนต์นั่งมีจำนวน 45,704 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 34.25
o รถยนต์บริการธุรกิจมีจำนวน 38 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 5
o รถยนต์บริการทัศนาจรมีจำนวน 17 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 15
o รถยนต์บริการให้เช่ามีจำนวน 3 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ร้อยละ 200
o รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวน 1 ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันปี 2565 ไม่มีการจดทะเบียน

สถิติยอดจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม 2566

ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คนในเดือนมีนาคม 2566 ยังคงเติบโตสูงมากด้วยจำนวน 6,205 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2565 ถึงร้อยละ 878.7 และมีสัดส่วนถึงร้อยละ 9.1 ของยอดจดทะเบียนทั้งหมด
รถยนต์ไฟฟ้าผสมแบบเสียบปลั๊กมีจำนวน 1,178 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี 2565 ร้อยละ 8.7 และมีสัดส่วนร้อยละ 1.7 ของยอดจดทะเบียนทั้งหมด
รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมมีจำนวน 8,758 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 จากเดือนเดียวกันของปี 2565 และมีสัดส่วนร้อยละ 12.8 ของยอดจดทะเบียนรวม ซึ่งเห็นได้ว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ

 

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 02-345-1012

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้