X

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยานยนต์ไฟฟ้าครูอาชีวศึกษา

Last updated: 18 ก.ย. 2566  |  755 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยานยนต์ไฟฟ้าครูอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดอบรม “เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครูอาชีวศึกษา รองรับความต้องการแรงงานยานยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566

นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ต้อนรับผู้เข้าอบรมในโครงการหลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา” สาขาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในฐานะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent center) สาขาเทคนิคเครื่องกล ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามนโนบายและแนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต 

โครงการอบรมครั้งนี้มี ผศ. สุวิทย์ วงษ์ยืน และอาจารย์ประจวบ อังคะนาวิน เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูอาชีวศึกษา จำนวน 32 คน

ทั้งนี้โครงการอบรม หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาเทคนิคเครื่องกล มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมมีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

2. เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

โครงการอบรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม และวันที่ 4-6 กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา สาขาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้