X

UNIDO เยือน สวทช. ย้ำความร่วมมือเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เตรียมร่วมมือกันในโครงการ Swapping Battery Motorcycle Project

Last updated: 18 ต.ค. 2566  |  459 จำนวนผู้เข้าชม  | 

UNIDO เยือน สวทช. ย้ำความร่วมมือเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เตรียมร่วมมือกันในโครงการ Swapping Battery

ผู้อำนวยาร UNIDO เยือน สวทช.หารือความร่วมมือโครงการ battery swapping , Bio Technology และ South-South Cooperation พร้อมทั้งทดลองขับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่พัฒนาโดยสวทช.และพันธมิตร

Dr.Gerd Müller ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ได้เข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัยเพื่อผลักดันด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยกันมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลายาวนาน ผ่านการสนับสนุนจาก the Global Environment Facility (GEF) โดยในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือแนวความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประกอบด้วยด้าน battery swapping และ Bio Technology และ South-South Cooperation


Dr.Gerd Müller กล่าวว่า UNIDO ได้ร่วมงานกับ สวทช. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2008 ซึ่ง สวทช. เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทั้งโครงการการพัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดระยอง โครงการการบูรณาการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบ South-South Cooperation ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งยังมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดสำหรับ SMEs และ start up และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการรายชื่อสารเคมีที่เป็นพิษแห่งชาติ ที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาสต็อกโฮม ดังนั้นจึงมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่าการมาเยือนของคณะ UNIDO ครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงการที่มีอยู่และแสวงหาความร่วมมือในอนาคตเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยต่อการขนส่งที่ยั่งยืนและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านนี้ทั้งนี้ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. ได้นำเสนอภาพรวมโครงสร้าง สวทช. รวมทั้งนำเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNIDO ทางด้าน ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้นำเสนอในที่ประชุมในหัวข้อ The Pilot Case of Ethanol Production from Cassava, ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล ผู้เชี่ยวชาญวิจัยกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) นำเสนอหัวข้อ Collaborative Efforts in Tackling Persistent Organic Pollutants (POPs) in Thailand, ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล นำเสนอหัวข้อ UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand, ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์ หัวหน้าทีมวิจัยสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน MTEC นำเสนอหัวข้อ SDGs 9.4 and CBAM related activities at NSTDA และ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) นพเสนอหัวข้อ Accelerating the adoption and life-cycle solutions to electric mobility in Thailand


อย่างไรก็ตามในการประชุมได้นำเสนอถึงความเป็นไปได้ในร่วมมือกันในอนาคต ในโครงการ Swapping Battery Motorcycle Project นำเสนอโดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ ENTEC และโครงการ Sustainable Manufacturing Center: SMC นำเสนอโดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หลังการหารือเสร็จสิ้น Dr.Gerd Müller ได้ทดลองขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ Swapping Battery Motorcycle ที่พัฒนาโดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้