X

ส.ยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผนึกผู้ประกอบการยานยนต์ 38 แห่ง พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา

Last updated: 12 ส.ค. 2566  |  284 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส.ยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผนึกผู้ประกอบการยานยนต์ 38 แห่ง พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) นำโดยคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมฯ และดร.ธงชัย จินาพันธ์ กรรมการ สมาคมฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) และ ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอีก 38 แห่ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ในส่วนของ MOU มีขอบเขตความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา, สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ให้แก่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา, ร่วมมือด้านวิชาการในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, รวมทั้งการร่วมกันวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ฯลฯ โดยมีระยะเวลาในกรอบความร่วมมือนับจากวันนี้เป็นต้นไปอีก 5 ปี

 การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรมพัฒนาครูผู้ฝึกสอน การส่งเสริมการสร้างทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าของนักเรียนนักศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้