X

ENTEC สวทช. ร่วมกับพันธมิตร มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้วินมอเตอร์ไซค์

Last updated: 15 ส.ค. 2566  |  667 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ENTEC สวทช.ร่วมกับพันธมิตร มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้วินมอเตอร์ไซค์

ENTEC สวทช. กฟผ.เยอรมัน เอกชนไทย-จีน ร่วมจัดพิธีฉลองมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ ในเขตพื้นที่บางกรวย นนทบุรี และบางพลัด กรุงเทพมหานคร ล่าสุดส่งมอบได้ 60% ของเป้าหมาย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) ได้จัดพิธีมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 50 คัน ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ได้แก่ H.E. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย Dr. Mustaq Memon ผู้ประสานงานรับภูมิภาคด้านเคมีภัณฑ์ ของเสียและคุณภาพอากาศ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) คุณประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คุณสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคุณเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้

ทั้งนี้การสนับสนุนของเยอรมันนั้น ทำโดย  International Climate Initiative (IKI) กระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความปลอดภัยทางปรมาณู และการปกป้องผู้บริโภค แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protections: BMUV) โครงการ “Integrating Electric 2&3 Wheelers into Existing Urban Transport Modes in Developing and Transitional Countries” แก่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP) เพื่อพัฒนาโปรแกรมใน 6 ประเทศ จาก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม เอธิโอเปีย เคนยา และยูกันดา เพื่อผนวกยานยนต์ไฟฟ้า 2-3 ล้อเข้ากับขนส่งสาธารณะ โดยกรอบนโยบายที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ภายใต้ Global Electric Mobility Program ของ UNEP บริษัท Dongguan Tailing Electric Vehicle Co., Ltd. (หรือที่รู้จักในนาม TAILG) ได้เข้าร่วมเป็นภาคี

ที่ผ่านมาได้มีการบริจาครถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศ ได้แก่ เคนยา ยูกันดา ฟิลิปปินส์ และไทย เพื่อสร้างความตระหนักด้านการขนส่งไฟฟ้า และเก็บข้อมูลที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่างนโยบาย สำหรับประเทศไทย UNEP ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการ “Supporting Scaling-Up of Electric 2&3 Wheelers in Thailand” ซึ่งนับเป็นโครงการในเฟสที่สองแล้ว มีกิจกรรมหลักคือการโฟกัสกับการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ขนส่งไฟฟ้าด้วยยานยนต์ไฟฟ้า 2-3 ล้อ ในไทย โดยการประเมินภาพขนส่งพื้นฐานของประเทศและภาพฉายในอนาคตที่จะมีการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า 2-3 ล้อในประเทศ ตลอดจนนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050

การดำเนินโครงการในเฟส 2 นี้ สวทช. ได้รับความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท The Stallions และบริษัท Dongguan Tailing Electric Vehicle Co., Ltd. (TAILG) มีการลงนามร่วมกันในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีความก้าวหน้าในการดำเนินการที่ผ่านมาได้แก่ TAILG ได้ส่งมอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ จากสายการผลิตที่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชานจีน กฟผ. ได้ดำเนินการขยายสถานีให้บริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้รองรับจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นใน

โครงการนี้ The Stallions ได้ดำเนินการประกอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ตลอดจนดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ENTEC ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ติดตามการใช้พลังงานในตัวรถเพื่อเก็บข้อมูลทางเทคนิคประกอบการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับพี่วินมอเตอร์ไซด์รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยคิดเป็นจำนวน 60% ของเป้าหมายนทั้ง 50 คัน และคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้