X

เครื่องผลิตไฮโดรเจนก๊าซชีวมวลประสบผลสำเร็จ “โตโยต้า ไดฮัทสุ”ประกาศความพร้อมมุ่งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

Last updated: 24 ต.ค. 2566  |  531 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครื่องผลิตไฮโดรเจนก๊าซชีวมวลจากฟาร์มไก่ประสบผลสำเร็จ

สำเร็จแล้ว! เครื่องผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวมวลเครื่องแรกของไทย ภายใต้ความร่วมมือของ TMC - CJPT และ CP พร้อมดำเนินการวันนี้โดย บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตพลังงานได้จริงภายในเดือนตุลาคมนี้

 24 ตุลาคม 2566: โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (TDEM) ประกาศความพร้อมมุ่งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้แนวคิด การใช้แหล่งพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศ แนะนำเครื่องจักรผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวมวลที่ได้จากฟาร์มไก่เครื่องแรกของประเทศไทย เริ่มดำเนินการผลิตพลังงานได้จริงภายในเดือนตุลาคม 2566

เครื่องผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวมวลดังกล่าวทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งถือเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ผ่านการดำเนินโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โตโยต้า ตระหนักดีว่าสิ่งที่สำคัญคือการลดการปล่อย CO2 ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการใช้พลังงาน เพื่อมุ่งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้การวางแผนร่วมกันกับ Commercial Japan Partnership Technologies (CJPT) ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายในภาคการขนส่งยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ด้วยการใช้เทคโนโลยี CASE (Connected, Autonomous, Shared and Electrified) อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มไก่ของซีพีในประเทศไทย


เดือน ธันวาคม 2565 โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (TMC) จับมือกับ CJPT และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) ประกาศความร่วมมือ เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวมวล ที่ได้จากมูลสัตว์ในฟาร์มไก่ของซีพี โดยพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตได้จะนำไปใช้กับรถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจน เพื่อขนส่งระยะไกล ช่วยให้การขนส่งด้วยรถบรรทุกมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ทั้งนี้ ในระยะแรกของการทดลองพบว่าเครื่องจักรขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นนี้จะสามารถแปรรูปก๊าซชีวภาพเป็นไฮโดรเจนได้ที่ปริมาณ 2 กิโลกรัม/วัน (1 ลูกบาศก์เมตรมาตรฐาน/ชั่วโมง)

 เครื่องผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวมวลที่ติดตั้งอยู่ภายใน บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟค เจอริ่ง ผลิตโดย บริษัท มิตซูบิชิ คาโคกิ เป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสนับสนุนให้มีการพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานในทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ นอกจากนี้ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และโตโยต้า ทูโช จะประสานความร่วมมือกันเพื่อมุ่งผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศของไฮโดรเจน รวมถึงการก่อสร้าง และการริเริ่มระบบโดยรวมสำหรับการบีบอัด จัดเก็บ และขนส่งก๊าซชีวภาพและไฮโดรเจน ตลอดจนการจัดตั้งระบบปฏิบัติการ

ระหว่างการแถลงให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนจากภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดก่อนหน้างาน Japan Mobility Show มร.มาซาฮิโกะ มาเอดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชีย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “เรากำลังจะก่อตั้งบริษัท คอมเมอร์เชียล เจแปน พาร์ทเนอร์ชิป เทคโนโลยี เอเชีย จำกัด ขึ้นในเดือนนี้ เพื่อเร่งดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน โครงการที่ทำร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์รุดหน้าไปได้ดี  โดยเครื่องผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวมวลเครื่องนี้คืออีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในภูมิภาคเอเชีย

ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นต่างมุ่งมั่นยกระดับเทคโนโลยี และสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงทั้งพลังงาน การขับเคลื่อนและข้อมูล ตลอดจนผู้ผลิตชิ้นส่วนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย สำหรับโครงการนี้ ทุกภาคส่วนใน CJPT รวมถึงมิตซูบิชิ คาโคกิ และโตโยต้า ทูโช ตั้งใจแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถลงมือทำสิ่งที่จะมอบการขับเคลื่อนสำหรับทุกคนโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เป็นกลางทางคาร์บอนที่ใช้งานได้จริงผนวกกับจุดแข็งที่แต่ละประเทศมีอยู่”

ข้อมูลภาพรวมของคอมเมอร์เชียล เจแปน พาร์ทเนอร์ชิป เทคโนโลยี เอเชีย

ชื่อบริษัท                        บริษัท คอมเมอร์เชียล เจแปน พาร์ทเนอร์ชิป เทคโนโลยี เอเชีย จำกัด

                                      (Commercial Japan Partnership Technologies Asia Co., Ltd.)

สถานที่                         กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

มูลค่าการลงทุน    2,500,000 บาท

ตัวแทนบริษัท               ฮิโรกิ นากาจิม่า กรรมการผู้จัดการใหญ่

                                     (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น)

ลักษณะธุรกิจ             วางแผนเทคโนโลยี CASE และบริการสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ในเอเชีย

                                    (ตามที่วางแผนไว้)

วันที่ก่อตั้ง                    ตุลาคม 2566

เกี่ยวกับโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง

บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการทุกส่วนงานที่สำคัญ เช่น การเตรียมการผลิต การควบคุมการผลิต และโลจิสติกส์ รวมถึงการบริการหลังการขาย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาค ตลอดจนนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าให้บริษัทที่ดำเนินงานด้านการขาย และการผลิตในเอเชีย(ASMCs) เพื่อส่งมอบต่อลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) นอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการพัฒนายนตรกรรมที่ดียิ่งกว่าสำหรับลูกค้าในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานขั้นสูงของโตโยต้าในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับ Commercial Japan Partnership Technologies  

ในเดือนเมษายน 2564 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ จำกัด บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์​ จำกัด และ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้ง Commercial Japan Partnership Technologies (CJPT) โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งดำเนินการและเผยแพร่การใช้เทคโนโลยี CASE เพื่อช่วยจัดการปัญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรมการขนส่ง ตลอดจนช่วยผลักดันให้สังคมบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ไดฮัทสุ มอเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้วย นับตั้งแต่การก่อตั้ง CJPT เราได้ทราบปัญหาที่เกิดจริงในพื้นที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ โดยสิ่งสำคัญคือการตระหนักรู้ถึงความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่อุตสาหกรรมการขนส่งกำลังเผชิญอยู่ เช่น ต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับจากความเป็นกลางทางคาร์บอน  ภาระที่คนงาน และผู้ขับรถขนส่งต้องรับผิดชอบ และความสำคัญของการทำงานร่วมกัน   ทั้งนี้ CJPT จะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเร่งความพยายามในการเดินหน้าทำงานโดยมุ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้