X

สุดอึด! 3DOM เผยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จไฟได้ถึง 9,000 รอบในอุณหภูมิสูง

Last updated: 20 Aug 2023  |  505 Views  | 

สุดอึด! 3DOM เผยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จไฟได้ถึง 9,000 รอบในอุณหภูมิสูง

3DOM โชว์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จไฟได้ถึง 9,000 รอบในอุณหภูมิสูงถึง 60 องศา ด้วยนวัตกรรมแผ่นกั้น X-SEPA™ ซึ่งมีรูพรุนที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบในสามมิติ ทนความร้อนสูง เตรียมทดสอบการใช้งานจริงในรถมินิบัสไฟฟ้า

3DOM Alliance Inc. ประกาศความคืบหน้าของการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แผ่นกั้น X-SEPA™ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณภูมิสูงที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง ข้อมูลจากการทดสอบวงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุแสดงว่า อายุการใช้งานแบตเตอรี่ภายใต้สภาวะอุณภูมิสูงยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมที่ใช้ภายใต้สภาวะอุณหภูมิปกติ โดย 3DOM Alliance คาดว่าอายุการใช้งานอยู่ที่ราว 9,000 รอบ เตรียมทดสอบการใช้งานในรถมินิบัสไฟฟ้าต่อไปในอนาคต

X-SEPA™ พัฒนาขึ้นโดย 3DOM Alliance ประกอบด้วยแผ่นกั้น 3DOM (วัสดุแบบรูพรุนระดับมาโครที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบในสามมิติ หรือ 3-dimensionally ordered macroporous) หลายชั้น ซึ่งเป็นเมมเบรนโพลีไอไมด์ (polyimide) ทนต่อความร้อนสูงซึ่งมีรูพรุนที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบในสามมิติ สิ่งนี้ส่งผลให้มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น ทนต่อความร้อนและอัตราการอัดประจุและคายประจุสูงที่ดีขึ้น โดยในการเตรียมการสำหรับการผลิตปริมาณมากนั้น 3DOM Alliance ได้เริ่มปล่อยตัวอย่าง X-SEPA™ แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกได้ก่อให้เกิดความต้องการโซลูชันการขนส่งเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งหลายแห่งอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อน อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงเป็นสาเหตุของการเสื่อมของอิเล็กโทรไลต์สำหรับใช้งานทั่วไป ซึ่งลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลงอย่างมาก เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการใช้งานจริงของแบตเตอรี่ไฟฟ้า อีกทั้งยังมีส่วนก่อให้เกิดการผลิต ของเสีย และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ภาพ 1: การเปรียบเทียบวงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ที่มา: 3DOM Alliance

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในภูมิภาคอุณหภูมิสูง 3DOM Alliance ได้พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ด้วยการใช้ X-SEPA™ ร่วมกับอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณหภูมิสูง อิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณหภูมิสูงดังกล่าวนี้ยับยั้งการเสื่อมในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงด้วยความหนืดและจุดเดือดที่สูง

แต่ที่ผ่านมายังยากที่จะใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เนื่องจากความหนืดที่สูงทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับแผ่นกั้นโพลิโพรพิลีนสำหรับใช้งานทั่วไป ในทางตรงกันข้าม โครงสร้างที่มีลักษณะรูพรุนสูงของ X-SEPA™ มีคุณสมบัติการทนต่อการเปียกได้สูงของวัสดุโพลีไอไมด์ในแผ่นกั้นชนิดนี้ต่ออิเล็กโทรไลต์ออร์แกนิค ทำให้สามารถใช้อิเล็กโทรไลต์ที่มีความหนืดและจุดเดือดสูงได้

3DOM Alliance ได้ทำการทดสอบวงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื่อประเมินอายุการใช้งานและความทนทานของแบตเตอรี่ที่ใช้ X-SEPA™ และอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณหภูมิสูง โดยเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ที่ใช้แผ่นกั้นและอิเล็กโทรไลต์สำหรับการใช้งานทั่วไป ดังที่แสดงในภาพ 1

ภาพ 2: การพยากรณ์วงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุ (รากที่สอง) สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ X-SEPA™ และอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณหภูมิสูง

ที่มา: 3DOM Alliance

ผลลัพธ์เบื้องต้นของการทดสอบแสดงว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ X-SEPA™ และอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณภูมิสูงมีความสามารถในการเก็บประจุสูงกว่า แม้แต่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง วงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุของแบตเตอรี่ดังกล่าวนี้ยังยาวนานกว่าวงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุของแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิปกติ

ในภาพ 2 3DOM Alliance ประมาณว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ X-SEPA™ และอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณภูมิสูงอาจจะมีวงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุอยู่ที่ราว 9,000 รอบ เมื่อกำหนดการสิ้นสุดวงจรชีวิตที่ความจุแบตเตอรี่คงเหลือ 60% โดย 3DOM Alliance มีแผนที่จะตรวจสอบด้วยการทดสอบต่อไปและจะประกาศผลลัพธ์เพิ่มเติมเมื่อทราบผลในการทดสอบขั้นสุดท้ายในอนาคต

บริษัท noco-noco Pte. Ltd. (“noco-noco”) ในเครือ 3DOM Alliance เป็นผู้ให้บริการโซลูชันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในสิงคโปร์ โดยมีแผนจำหน่ายแบตเตอรี่ที่ใช้ X-SEPA™ ผ่านบริการที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่เป็นผลสัมฤทธิ์ รวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง

ปัจจุบัน noco-noco กำลังดำเนินงานเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ 3DOM Alliance ในการใช้งานด้านการขนส่งเคลื่อนที่ผ่านหลายโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงโครงการรถมินิบัสไฟฟ้าร่วมกับ Assemblepoint Co., Ltd. ซึ่งประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ noco-noco มุ่งใช้ X-SEPA™ เพื่อตอบสนองความต้องการแบตเตอรี่ที่มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและมีความยั่งยืนในภูมิอากาศที่ร้อนกว่า เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าในตลาดเป้าหมายดังเช่นเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับ 3DOM Alliance Inc.

3DOM Alliance Inc. ก่อตั้งขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อปี 2557 มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยและโมเดลธุรกิจที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3DOM Alliance Inc. ได้ที่ www.3dom.co.jp

เกี่ยวกับ noco-noco Pte. Ltd.

noco-noco Pte. Ltd. เป็นผู้ให้บริการโซลูชันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ดำเนินงานเพื่อเร่งให้โลกเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอน และเป็นกิจการในเครือของ 3DOM Alliance โดย noco-noco ใช้แผ่นกั้นแบตเตอรี่หลายชั้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ อย่าง X-SEPA™ ประกอบกับการให้บริการการขนส่งเคลื่อนที่ที่ยั่งยืนและแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลังงานเชิงนวัตกรรม เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการโซลูชันพลังงานที่สะอาด มีราคาเข้าถึงได้ และยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ noco-noco ได้ที่ www.noco-noco.com

หมายเหตุ :

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐฯ พ.ศ. 2476 (U.S. Securities Act of 1933) ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไข (“กฎหมายหลักทรัพย์”) และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ พ.ศ. 2477 (U.S. Securities Exchange Act of 1934) (“กฎหมายตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งอิงจากความเชื่อและสมมติฐานและจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับ noco-noco และ PNAC ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้จากคำดังต่อไปนี้ “อาจจะ” “จะ” “สามารถจะ” “คงจะ” “ควรจะ” “คาด” “มุ่ง” “มีแผน” “คาดหมาย” “เชื่อ” “ประมาณ” “พยากรณ์” “คาดการณ์” “มีแนวโน้ม” “ดำเนินการต่อ” “กำลังดำเนินการอยู่” “มุ่งเป้าหมาย” “มุ่งที่จะ” หรือคำในรูปปฏิเสธหรือรูปพหูพจน์ของคำเหล่านี้ หรือคำอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ไม่ควรถือว่าข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้แสดงมุมมองของ noco-noco หรือ PNAC ณ วันที่ใดหลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้