X

เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า

Last updated: 15 Aug 2023  |  1789 Views  | 

เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า

AHRDA เปิดหลักสูตรการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม S-CURVE 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต มี“นิสสัน”ร่วมแสดงเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เปิดฝึกอบรม โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร “การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า” จำนวน 30 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

การอบรมฯมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เป็นกำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการ เช่น หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการ และบุคลากรในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เช่น ครู วิทยาลัยสารพัดสมุทรปราการ, วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา, วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต, วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน บุคลากรรัฐวิสาหกิจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และครูฝึกฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หลักสูตรการฝึกอบรม “การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า” เป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม S-CURVE 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต จึงเป็นการอบรมเพื่อเตรียมกำลังแรงงาน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดแก่นักศึกษาอาชีวะ ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการผลิตกำลังแรงงานออกมาในอนาคต

วิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นผู้ผลักดันจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้า” และ “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2 

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าของ นิสสัน มาจัดแสดงและเสริมความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีของตัวรถยนต์ไฟฟ้าของ นิสสัน ซึ่งเป็นเจ้าเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้า เจ้าแรกๆ ในประเทศไทยที่นำร่องในการนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

ที่ผ่านมาบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้มีความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2 ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาดังกล่าว  และได้ดำเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2  ณ  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนขออนุมัติต่อคณะกรรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

รวมถึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2 ให้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่  28-30 สิงหาคม 2562  ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้