X

กฟผ.เปิดเวที EGAT ENERGY FORUM 2023 ชูสุดยอดนวัตกรรมมุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมไฟฟ้ายั่งยืน รวมถึง Elex by EGAT และ EV Business Solution

Last updated: 31 Oct 2023  |  353 Views  | 

กฟผ.เปิดเวที  EGAT ENERGY FORUM 2023

กฟผ. สานพลังเครือข่ายไฟฟ้า เปิดเวที EGAT ENERGY FORUM 2023 ชูสุดยอดนวัตกรรมมุ่งต่อยอด อุตสาหกรรมไฟฟ้ายั่งยืน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำบทบาทผู้นําธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวครบวงจร รวมถึงธุรกิจใหม่อย่าง Elex by EGAT และ EV Business Solutions

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน EGAT ENERGY FORUM 2023 ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Green Smart Energy Solutions: ต่อยอดนวัตกรรม สานพลังเครือข่ายไฟฟ้าสีเขียว” โดยมีนายเริงชัย คงทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน (กกพ.) ดร.จิราพร ศิริคํา รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และขนาดเล็ก (SPP) ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ร่วมงานกว่า 500 ราย ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566


ดร.จิราพร ศิริคํา รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. จัดงาน EGAT ENERGY FORUM ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 13 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP SPP ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อประชาชนและประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย กฟผ. เป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและมุ่งหวังนําเสนอนวัตกรรมพลังงานสีเขียวที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั้งธุรกิจหลัก คือ การผลิตไฟฟ้า ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง คือ งานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ระบบส่ง และวัตถุพลอยได้ รวมถึงธุรกิจใหม่อย่าง Elex by EGAT และ EV Business Solutions ที่กําลังได้รับความสนใจและจะเป็นอนาคตต่อยอดธุรกิจต่อไป


การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานมาเป็นองค์ปาฐกถาในหัวข้อพิเศษ “Sustainable Energy Transition Roadmap of Thailand” และการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ คือ“Sustainable Energy Paths : Accelerating the Transition and Building a Green Future” โดยนายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) นายณกุล รักปัญญา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ 4 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จํากัด และนายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่า การวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ กฟผ.

และหัวข้อ “Eco Friendly Power Plant O&M Management” โดยนายชัยชวิน ตันติยันกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจพลังงานในประเทศ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ-เวียดนาม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) นายจรัส แต่บรรพกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด นายธนะ บุญญสิริกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และนายสายัณห์ ปานซัง ผู้อํานวยการโครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษาประจําโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กฟผ. และ บริษัทชั้นนําในแวดวงอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าอีก 12 หัวข้อ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม กฟผ. เช่น EGAT Smart Energy Solution, EGAT EV Business Solution, EV Charging Station “ELEX by EGAT”, Hydro Power Plant Fully Automatic Restart After Line Fault เป็นต้น

 

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้